Sumi Agro

SUMI AGRO POLAND

Jako producent środków ochrony roślin oferujemy gamę środków ochrony roślin, które działają selektywnie i szybko. Dbamy także, by każdy z naszych preparatów spełniał rygorystyczne kryteria jakościowe, dzięki czemu mogą zapewnić skuteczną ochronę roślinom uprawnym (rolniczym, sadowniczym i warzywnym).

Każdy oferowany przez Sumi Agro środek ochrony roślin został sprawdzony pod kątem skuteczności w warunkach klimatycznych Polski i na podstawie tych badań zarejestrowany do użytku profesjonalnego lub nieprofesjonalnego. Obok skuteczności zawsze będzie jednak stać bezpieczeństwo. Dlatego jako producent środków ochrony roślin czujemy się w obowiązku przypomnieć, że podstawową czynnością, która powinna zostać wykonana przez rozpoczęciem zabiegów związanych z ochroną roślin jest zapoznanie się z etykietą środka i wykonanie oprysku zgodnie z jej zasadami.

Szkolenia od Sumi Agro

Subuj kanały Sumi Agro