Skuteczny marketing dla firm

Kursy online dla:

Producentów zbóż

Producentów zbóż

Producentów drobiu

Producentów drobiu

Producentów trzody

Producentów trzody

Hodowców bydła mlecznego

Hodowców bydła mlecznego

Rozwiązanie webinarowe dla biznesu:

Nieograniczona liczba uczestników

Nieograniczona liczba uczestników

Nowi Klienci od AgriMasterClass

Nowi Klienci od AgriMasterClass

Statystyki wydarzeń i uczestnictwa

Statystyki wydarzeń i uczestnictwa

Nagrywanie oraz przechowywanie webinarów

Nagrywanie oraz przechowywanie webinarów

Tworzenie kursów dla firm

Tworzenie kursów dla firm

Ankiety i testy

Ankiety i testy

Live czat

Live czat

Prezentacja

Prezentacja

Najbliższe wydarzenia online

Serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach biznesowych:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Klientami

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Klientami

Tworzenie profilu firmowego:

Profil firmowy

Profil firmowy

  • ułatwia firmom, organizacjom, markom i ekspertom wymianę informacji oraz kontakt z Klientami.
Przez profile firmowe można:

Przez profile firmowe można:

  • publikować artykuły
  • organizować wydarzenia online i podejmować inne działania.

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Kursów

Media Partnerzy