Skuteczny marketing dla firm

[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Kursy online dla:” secondary_heading=”” heading_custom=”custom” font_weight=”normal”]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Producentów zbóż” icon_upload=”9229″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Producentów drobiu” icon_upload=”9231″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Producentów trzody” icon_upload=”9233″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Hodowców bydła mlecznego” icon_upload=”9235″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-courses-collection title=”” description=”” limit=”8″ visible=”4″ layout=”squared-corner”][thim-button align=”center” target=”true” title=”Chcę przedstawić swój temat” link=”mailto:info@agrimasterclass.com”]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Rozwiązanie webinarowe dla biznesu:” secondary_heading=””]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Nieograniczona liczba uczestników” icon_upload=”9263″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Nowi Klienci od AgriMasterClass” icon_upload=”9265″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Statystyki wydarzeń i uczestnictwa” icon_upload=”9214″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Nagrywanie oraz przechowywanie webinarów” icon_upload=”9217″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Tworzenie kursów dla firm” icon_upload=”9221″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Ankiety i testy” icon_upload=”9223″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Live czat” icon_upload=”9225″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Prezentacja” icon_upload=”9227″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-heading heading_style=”layout-kit” primary_heading=”Najbliższe wydarzenia online” primary_heading_2=”” secondary_heading=””]
[MEC id=”8631″][thim-button align=”center” target=”true” title=”Chcę przeprowadzić swój webinar” link=”mailto:info@agrimasterclass.com”]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach biznesowych:” secondary_heading=””]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Klientami” icon_upload=”9267″ box_style=”layout-3″][/thim-icon-box]
[thim-button align=”center” target=”true” title=”Utwórz bezpłatne konto” link=”https://agrimasterclass.com/pl/network/”]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Tworzenie profilu firmowego:” secondary_heading=””]
[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Profil firmowy” icon_upload=”9273″ box_style=”layout-3″]

  • ułatwia firmom, organizacjom, markom i ekspertom wymianę informacji oraz kontakt z Klientami.

[/thim-icon-box]

[thim-icon-box icon=”upload_icon” icon_title=”Przez profile firmowe można:” icon_upload=”9271″ box_style=”layout-3″]

  • publikować artykuły
  • organizować wydarzenia online i podejmować inne działania.

[/thim-icon-box]

[thim-button align=”center” target=”true” title=”Wyślij prośbę o weryfikację konta firmowego” link=”mailto:info@agrimasterclass.com”]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Partnerzy Merytoryczni” secondary_heading=””]
[thim-brands items=”%5B%7B%22brand_img%22%3A%227159%22%7D%5D” items_visible=”1″ items_tablet=”1″ items_mobile=”1″ nav=”yes”]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Partnerzy Kursów” secondary_heading=””]
[thim-brands items=”%5B%7B%22brand_img%22%3A%228401%22%7D%2C%7B%22brand_img%22%3A%229278%22%7D%5D” items_visible=”2″ items_tablet=”2″]
[thim-heading heading_style=”layout-2″ primary_heading=”Media Partnerzy” secondary_heading=””]
[thim-brands items=”%5B%7B%22brand_img%22%3A%229280%22%7D%2C%7B%22brand_img%22%3A%229282%22%7D%2C%7B%22brand_img%22%3A%229284%22%7D%2C%7B%22brand_img%22%3A%229286%22%7D%2C%7B%22brand_img%22%3A%229288%22%7D%5D” items_visible=”5″ nav=”yes”]