Pokazuje tylko jeden wynik
Chów bezklatkowy Bezpłatne
(0 vote)

Chów bezklatkowy

02/10/2020 / Brak komentarzy

W jaki sposób żywienie wpływa na rozród krów? Od czego zależy sukces produkcyjno-hodowlany w chowie bydła mlecznego? To cztery filary, na które składają się: genetyka, rozród, żywienie oraz zdrowie. Prowadząc wysoko wydajne stado, uwagę należy skoncentrować na remoncie stada i powtarzaniu u cieliczek najlepszych cech po rodzicach oraz stabilny rozród w stadzie. Jednocześnie ze wzrostem…

Bezpłatne
AgriMasterClass