Blog

W zgodzie z ekologią

Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji rolnej, która pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, opierając się na wykorzystywaniu naturalnych procesów zachodzącychw gospodarstwie. To także odpowiedź na oczekiwania wymagającego, świadomego konsumenta, który dba o to, w jakich warunkach powstaje produkt oraz co ostatecznie trafia na jego talerz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz w trosce o środowisko OSI POLAND FOODWORKS od roku 2011 posiada certyfikat produkcji ekologicznej, regularnie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wołowina znakowana jako produkt ekologiczny pochodzi ze zwierząt hodowanych w gospodarstwach, których działalność opiera się na naśladowaniu procesów naturalnie zachodzących w ekosystemie. Najważniejszym elementem jest dbanie o dobrostan zwierząt, a warunki chowu muszą być zgodne z ich wymaganiami gatunkowymi. Pasze spożywane przez bydło powinny być naturalnie wytwarzane w gospodarstwie lub pozyskiwane z innych gospodarstw ekologicznych. Całkowicie wykluczone jest stosowanie pasz przemysłowych. Zwierzęta powinny mieć swobodę poruszania się, dostęp do pastwisk latem oraz do wybiegów zimą. Niedopuszczalne jest okaleczanie zwierząt oraz stosowanie leków bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Szczepienia dopuszczone są w przypadku wymagań urzędowych.

Utrzymywanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji, samowystarczalność paszowo-nawozowa oraz zachowanie wysokiego poziomu próchnicy warunkującej żyzność gleby to trzy podstawowe cele rolnictwa ekologicznego. Oprócz wymogów dot. uprawy roślin i chowu zwierząt, ważny jest także aspekt przetwórstwa produktów ekologicznych oraz ich odpowiedniego znakowania. Produkt oznakowany jako ekologiczny w swoim składzie musi zawierać 95% komponentów rolniczych wytworzonych w zgodzie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Cały proces produkcyjny jest poddawany kontroli w celu określenia, czy warunki, w których produkt jest przetwarzany, pozwalają na zachowanie jego pierwotnej jakości ekologicznej. Nasz zakład od lat dba o każdy szczegół pozwalający na produkowanie ekologicznej wołowiny, o czym świadczy dziesięcioletni okres pozytywnie przebytych audytów, prowadzonych przez specjalne jednostki certyfikujące.

Nasz zespół przedstawicieli ds. skupu stale poszukuje gospodarstw posiadających certyfikat świadczący o chowie bydła zgodnie z zasadami ekologii. Dodatkowo, przedstawiciel audytuje hodowcę weryfikując najważniejsze aspekty hodowlane, w tym m.in. znajomość najlepszych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt, sposób żywienia, wypasania, stosowania leków i środków medycznych. Ważny jest także odpowiedni poziom bioasekuracji gospodarstwa, chroniący zwierzęta przed chorobami. Sprzedając bydło ekologiczne do OSI POLAND FOODWORKS hodowca otrzyma atrakcyjną dopłatę. Każda transakcja wyceniania jest indywidualnie, a na ostateczne warunki sprzedaży wpływa m.in. rodzaj sprzedawanego bydła, jego jakość oraz ilość.

Załadunek, transport oraz rozładunek bydła to kolejny istotny element łańcucha produkcji wołowiny. Transport jest dla zwierząt bardzo stresujący, dlatego ważne jest odpowiednie zachowanie osób, które są odpowiedzialne za przewóz zwierząt. Zakazuje się stosowania przemocy oraz nieodpowiednich narzędzi do przeganiania zwierząt, w tym elektrycznych poganiaczy. Wnętrze pojazdu musi chronić zwierzęta przed warunkami atmosferycznymi oraz urazami. Podłoga powinna zostać wyściełana ściółką. Ważne jest także dostosowanie się do norm, które określają dopuszczalny czas transportu bydła oraz stosowanie przerw.

Pracownicy firm transportowych, które dostarczają bydło do OSI POLAND FOODWORKS, przechodzą szkolenie, mające na celu edukowanie kierowców w zakresie prawidłowego transportowania zwierząt. Dbamy o to, aby każdy etap drogi do ubojni, począwszy od załadunku, aż po rozładunek, był dla zwierząt bezpieczny oraz jak najbardziej komfortowy. Każda osoba mająca kontakt z bydłem powinna znać podstawowe zasady obchodzenia się z nim, w tym jak je przepędzać i czego bezwzględnie unikać. Kluczowa jest także umiejętność oceny, czy zwierzę nadaje się do transportu. Wszystkie te informacje znajdują się w materiałach szkoleniowych, m.in. w autorskich ulotkach dystrybuowanych wśród kierowców. Dział skupu OSI POLAND FOODWORKS organizuje także okresowe konferencje szkoleniowe, na których zaproszeni goście specjalizujący się w tematyce dobrostanu zwierząt przekazują cenną wiedzę i odpowiadają na pytania hodowców oraz członków firm transportowych.

Dzięki zachowaniu najwyższych standardów zakupu, transportu oraz uboju bydła wołowina produkowana zgodnie z przetwórstwem ekologicznym w OSI POLAND FOODWORKS zachowuje wszystkie właściwości produktu ekologicznego, tym samym spełnia oczekiwania klienta, który chce znać jego drogę „od pola do stołu”.

OSI POLAND FOODWORKS jest jednym z krajowych przedstawicieli amerykańskiego koncernu OSI GROUP, globalnego producenta i dostawcy świeżego, a także mrożonego mięsa wołowego, drobiowego, wieprzowego, z ponad 100 letnią tradycją, cieszącego się znakomitą reputacją na międzynarodowym rynku produktów spożywczych pochodzenia mięsnego. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest na granicy województw wielkopolskiego oraz dolnośląskiego, a jego specjalizacją jest ubój bydła rzeźnego i rozbiór mięsa wołowego. Firma swoją działalność produkcyjną rozpoczęła w 2010 roku, sukcesywnie rozbudowując potencjał produkcyjny oraz zwiększając poziom ubojów bydła. Aktualnie zakład posiada możliwość uboju 2 000 sztuk bydła oraz rozbioru tysiąca ton mięsa tygodniowo. Te parametry zapewniają OSI POLAND FOODWORKS pozycję jednej z największych krajowych i europejskich ubojni bydła oraz znaczącego w skali Europy dostawcy wołowiny. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że obecnie zakład w Chróścinie ma jeden z najbardziej rozbudowanych systemów zakupu bezpośredniego w Polsce. O naszych hodowców dba zespół 15 wykwalifikowanych i przeszkolonych przedstawicieli, działających na terenie prawie całej Polski. W ciągłym procesie zakupowym dokładamy starań, aby wspierać rolników w dążeniu do zrównoważonego rozwoju ich gospodarstw. Regularne szkolenia oraz wizytacje przyczyniają się do stosowania przez hodowców praktyk, pozwalających im na należyte dopełnienie standardów hodowlanych. Współpraca z OSI POLAND FOODWORKS to wszystkim przejrzyste zasady współpracy, uczciwość, zwiększenie dobrostanu zwierząt, a także budowanie świadomości rolników, oraz rozwój stosowanych praktyk rolniczych.