Blog

Jak ułożyć profesjonalną dawkę pokarmową dla krów mlecznych?

Zbigniew Lach

Podczas webinaru 2, z modułu 5 „Żywienie” dr Zbigniew Lach skupił się na układaniu dawek pokarmowych dla krów mlecznych. Jak zauważył sam prowadzący, celem spotkania nie była nauka układania dawek pokarmowych samodzielnie, a zwrócenie uwagi na pewne istotne elementy, tak, by konsultując się z doradcą czy serwisem żywieniowym, który będzie to czynił wiedzieć, jakie są zmienne i co jest ważne.

Mniej istotne jest to, jaki program używany jest do układania dawek pokarmowych, a bardziej to, co osoba siedząca przy laptopie ma w głowie – jak potrafi kojarzyć fakty, powiązać pewne zjawiska oraz jakie ma doświadczenie. Lepszym specjalistą będzie ten, kto używa mniej „przejrzystego” programu, ale potrafi z niego wyciągnąć wiele, niż ten, kto nie ma doświadczenia i używając nawet najlepszego programu, nie będzie w stanie dojść do prawidłowych wniosków.

Czego wymagać od doradcy żywieniowego?

Najistotniejsze jest zdefiniowanie krowy, którą mamy żywić, zatem:

  • warunki/środowisko, w których przebywa;
  • jaka to jest krowa;
  • jakimi paszami jest żywiona.

Przechodząc do środowiska, wspomniane zostały takie parametry jak: temperatura,  korelacja pomiędzy temperaturą a wilgotnością (niezwykle istotna!), siła wiatru, ilość czasu którą krowa spędza na słońcu, temperatura w nocy, ilości godzin w których krowa stoi, czy przebytego dystansu w metrach w ciągu dnia. Następnie ekspert zaprezentował kalkulator aktywności krowy, który zobaczyć możecie, kupując kurs „Profesjonalny Hodowca Bydła Mlecznego”.

Przy okazji przywołana została anegdota, którą powiedział kiedyś prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a brzmiała ona: nie ma złej dawki pokarmowej, każda jest dobra. Pytanie tylko, czy przy tej dawce stoi dobra krowa!

Wracając do tematu, kursanci dowiedzieli się więcej o tym, jak wygląda opisywanie krowy w programie, przy zastosowaniu takich parametrów, jak: typ krowy (w laktacji, zasuszeniu itp.), wiek (w miesiącach), jak daleko jest od wycielenia, czy jest w ciąży, która to laktacja, dzienna produkcja mleka, ilość tłuszczu w mleku, ilość laktozy w mleku oraz jakiej jest rasy.

Poruszając kwestie paszy, którą krowa spożywa, dr Lach polecił, by wykonywać analizę paszy w sprawdzonych ośrodkach (np. laboratoriach uczelnianych). Podczas takiego badania sprawdzić można ilość białka ogólnego, NDF, ADF, skrobi, popiołu i tłuszczu w paszy. Dla oceny jakości kiszonek możemy również poprosić o wykonanie analizy kwasów: octowego, masłowego i mlekowego.

Następnie dr Lach poruszył temat suplementowania krów aminokwasami. Jak sam przyznał, w tym momencie suplementuje krowy tylko minus 3 i plus 3 tygodnie dlatego, że aminokwasy to nie tylko budowa mleka, ale też szereg funkcji związanych z przemianami energetycznymi, zwłaszcza w okresie okołoporodowym. Z aminokwasami jest tak, że nie jest istotna tylko ich bezwzględna ilość, ale relacje między aminokwasami oraz ilość energii przypadająca na jeden gram aminokwasu. Warto zatem stosować aminokwasy, gdy istnieje ku temu ekonomiczne uzasadnienie. Kolejnym ważnym elementem do sprawdzenia w dawce pokarmowej jest kwestia węglowodanów. Prawidłowo dobrana dawka powinna zawierać nie mniej jak 28% NDF-u, a przynajmniej ¾ tego NDF-u powinno pochodzić z pasz objętościowych. Żeby dawka była zdrowa, przynajmniej 21-23% musi być w postaci fizycznej. Systemy dają nam tutaj wiele podpowiedzi – pytanie, czy się z nimi zgadzamy. Określić musimy także, jaki jest skład mikro i makro elementów w paszy. Najważniejsze, jak mówi dr Lach, jest pokrycie potrzeb konkretnej krowy. Kolejnym ważnym elementem jest…woda! Co ciekawe, idealnie nadaje się do tego, by skleić TMR, ograniczyć sortowanie i zachęcić krowę do jedzenia, a to dlatego, że wilgotniejszy TMR jest chętniej spożywany, niż przesuszony.

Na sam koniec webinaru dr Lach pokreślił, że spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na kwestie istotne w pracy z doradcą żywieniowym, aby być pewnym, że to, co krowa będzie jadła, jest na pewno zdrowe i zgodne z jej potrzebami. Celem prowadzenia biznesu mlecznego jest bowiem zysk, a nie ilość wyprodukowanego mleka.